april 2020

LAG anpassar Småstödet för företagsutveckling till Coronakrisen!

För att stötta de mindre företagen i vårt Leaderområde i den rådande Coronakrisen har LAG beslutat att ändra lite i reglerna för Småstöd för företagsutveckling. LAG har tagit bort regeln om att företaget får vara max 5 år gammalt för att kunna söka stöd. Nu kan de flesta små företag (max 10 anställda) söka Småstöd