september 2018

Inspirationshelg 20-21 okt

Tillsammans med Leader Linnés Aktiva Byar arrangerar Leader Mälardalen en inspirationshelg 20-21/10 2018. Temat är lokal hållbar utveckling och lokal beredskap. Målgruppen för inspirationshelgen är boende och verkande, föreningar och utvecklingsgrupper i bygder som vill få inspiration, kunskap och metod för att utveckla bygden vidare. Bygder från hela landet är inbjudna för att utbyta idéer