juni 2018

Kansliet sommarstängt 9/7 – 7/8

Leaderkontoret har sommarstängt mellan 9 juli och 7 augusti 2018. Ha en underbar sommar!

Fem nya projekt beviljade!

På LAG-mötet 11/6 beviljades fem nya Leaderprojekt tillsammans drygt 4 miljoner kronor i stöd! Projekt Lungers Hamn, i Arboga kommun, syftar till att utveckla hamnen i Lunger till ett sammanhållet område för båtliv och rekreation och därmed göra den attraktiv både för boende i bygden och för besökare. Projektet ska skapa 40 nya båtplatser, gästhamn