oktober 2017

Ny vice ordförande och två nya projekt beviljade av LAG!

Igår hade Leader Mälardalen LAG-möte och man valde en ny vice ordförande för föreningen. Det blev Anders Paulsson, som representerar privat sektor i Köpings kommun. På mötet beslutade LAG även att bevilja två nya projektansökningar, Tiden är nu, ett integrationsprojekt som ska drivas av Hammarteatern i Hallstahammar, samt Vision Tidö-Lindö, ett lokalt utvecklingsprojekt som ska

Missa inte våra föreläsningar och webbinarier inom Mobilisering – klimat, energi och miljö!

Under oktober och november kommer Leader Mälardalen att anordna ett antal föreläsningar och webbseminarier på olika teman inom vårt projekt Mobilisering – klimat, energi och miljö. Läs mer under fliken Mobilisering – klimat, energi och miljö och anmäl er till vår projektledare Sofia!