mars 2017

Ny LAG-ordförande!

Den 30 mars höll Leader Mälardalen årsmöte på Brunnby Gård. Vid stämman valdes fem nya ledamöter in i LAG och styrelsen fick även en ny ordförande. Det är Eva Wrede, tidigare vice ordförande, som axlar manteln efter Anders Johansson, som varit ordförande sedan föreningen bildades 2015. Eva är företagare inom kultur och turism, men har