februari 2017

Första projektet beslutat!

Leader Mälardalens första externa projekt har beviljats av Jordbruksverket! Det är Mörkervandring Arboga, ett samarbetsprojekt mellan Arbogateatern och kulturskolan i Arboga, som prioriterats av Leader Mälardalen och nu även fått formellt beslut av Jordbruksverket. Projektet handlar om att skapa en vandringsteater i Arboga, med sång, eld och mystik. Föreställningen har fått titeln Skymning över Arboga. Publiken får

Nya medarbetare!

Leader Mälardalen har från och med 1 februari två nya medarbetare! Lisa Enochson är projektledare för vårt projekt Ung i Mälardalen, som syftar till att få fler unga engagerade i den lokala utvecklingen i Leader Mälardalens område. Sofia Ohlsson är projektledare för vårt projekt Mobilisering – Klimat, energi och miljö, där syftet är att öka