september 2016

Leader 20 år i Sverige!

I år fyller Leader i Sverige 20 år! Under 20 år har Leader gjort skillnad i den lokala utvecklingen i Sverige och underlättat för människor som har idéer för att göra sin bygd till en bättre plats att bo, leva och verka på.

Första projekten till beslut!

Idag fattar LAG Leader Mälardalen sina första projektbeslut. Fyra projektansökningar har kommit in till dagens beslutsmöte.