Projektbeskrivning

Projektet Ung i Mälardalen ska mobilisera unga i området Leader Mälardalen. Vi vill att unga ska vara delaktiga i den lokala utvecklingen i området.

Tanken är att vi ska inventera ungas idéer, genomföra inspirationsträffar för unga och därefter ska projektledaren fungera som en ungdomscoach och stötta unga i vårt område i projektutveckling och genomförande.

Utöver att engagera unga i områdets lokala utveckling syftar även projektet till att främja ungas entreprenöriella förmåga och kompetensutveckla dem. Ett mål med projektet är att ett nytt nätverk för unga från hela området etableras.