Tre nya projekt beviljade!

1 december, 2017

Igår var det LAG-möte i Leader Mälardalen och tre nya projekt beviljades!

Projektet Skokloster 4H, som handlar om att etablera en 4h-verksamhet i och omkring Parkvillan invid Skoklosters slott, med djur och friluftsverksamhet öppen för alla. Projektet ägs och drivs av Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H.

Projektet EcoBiome – cirkulärt kretsloppsbaserat samarbete, som syftar till att i samverkan mellan olika aktörer i ett pilotprojekt använda lokalt organiskt avfall och förädla detta till en effektiv växtnäring. Det handlar om att testa hur ett sådant samarbete mellan olika parter kan ge parterna i projektet och samhället i stort både ekonomiska och miljömässiga fördelar, ett win-win system som är hållbart, klimatsmart och kostnadseffektivt och bygger upp cirkulära tjänster mellan samhällssektorer. Projektet ägs och drivs av företaget Botanic Culture.

Projektet Förvaltningsplaner för fisk och fiske i Mälaren och Hjälmaren syftar till att i samverkan mellan ett stort antal berörda organisationer och myndigheter i och kring de båda stora sjöarna Mälaren och Hjälmaren ta fram förvaltningsplaner, som kan ligga till grund för en långsiktigt hållbar förvaltning av fiskresursen i sjöarna. Detta projekt finansieras av Leader Mälardalens särskilda Sjöpengar.