Småprojekt – snabba pengar till små aktiviteter

9 februari, 2018

Nu finns det möjlighet att enkelt få stöd för att bygga bryggor, skapa miljödagar eller bidra till kulturevenemang som skapar mötesplats och gemenskap!

Leader Mälardalen har avsatt ca 1 miljon kronor till Småprojekt – mindre utvecklingsaktiviteter som föreningar, nätverk eller grupper av människor vill genomföra i vårt område. Så här utvecklar vi Mälardalen genom samverkan.

LAG Leader Mälardalen fattade den 7 februari beslut om att avsätta ca 1 miljon kronor till mindre utvecklingsaktiviteter i området. Det kan vara aktiviteter inom Klimat, energi och miljö, Inkludering och integration eller Lokal utveckling. Allt från olika typer av lokala evenemang till mindre anläggningar och byggnationer kan vara stödbart.

Gemensamt för de aktiviteter som kan beviljas stöd för Småprojekt är att de kan kosta max 30.000 kr, att de som söker stödet själva ska bidra till aktiviteten med egen ideell tid och att det finns en plan för långsiktigheten i projektet.

Läs mer under Småprojekt.