Entreprenörskap och innovation

Inom insatsområdet Entreprenörskap och innovation har följande projekt prioriterats av LAG: