Sök Småprojektet!

Vill ni genomföra en aktivitet/ aktiviteter som bidrar långsiktig till lokal hållbar utveckling? T.ex. en miljödag, kurs om solel, workshop i hantverk & återbruk, eller skapa samverkansaktiviteter, såsom samodling? Då ska ni ta möjligheten och söka Småprojekt inom klimat, energi och miljö!

Aktiviteterna kan ske som evenemang (föreläsningar/ kurser/ workshops/samverkansaktiviteter) inom området klimat, energi och miljö, och ska bidra till lokal aktivitet och engagemang. Lokala initiativ (föreningar/företagare/intressegrupper) kan ansöka, och vi uppmuntrar bred samverkan. Stödet går att söka under 2018, eller så länge medel finns. Förutom mål och genomförande behöver ni visa en tydlig plan för långsiktighet med projektet.

Såhär går ni vidare:

  • Ansökan görs till Projektledare Sofia Ohlsson, efter kontakt.
  • När ni har fyllt i ansökan och skickat in, handläggs den snabbt och enkelt av kansliet för beslut
  • Ni kan söka max 30 000 kr i stöd för faktiska kostnader.
  • Ni behöver själva bidra med ideellt arbete. Arvode till projektledare ingår ej i stödet.
  • Projektet måste vara genomfört hösten 2018.

Låter det intressant, eller vill ni veta mer? Har ni en idé eller är intresserade av att göra ett projekt?

Välkommen att ta kontakt med mig!
Sofia Ohlsson, projektledare Mobilisering- klimat, energi och miljö
Tel. 073-727 54 84
sofia@leadermalardalen.se

Projektet Mobilisering 2.0 – klimat, energi och miljö finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.