Mobilisering 2.0 klimat, energi och miljö

Projektbeskrivning

Projektet Mobilisering 2.0 ska bidra till att dels förstärka samverkan mellan olika sektorer inom hållbar utveckling (ekologiskt, socialt, ekonomiskt), stärka lokal mobilisering i både stad och land, inom insatsområdet klimat, energi och miljö. Det vill vi göra genom att fördjupa samverkan som drivits inom föregående projekt, stötta initiativ, samt genomföra gemensamma aktiviteter. Projektet drivs under 2018.

  • Lokala initiativ (föreningar/företagare/intressegrupper) ska få möjlighet att driva aktiviteter för att skapa ett lokalt engagemang, som del i utförandet i projektet. Aktiviteterna kan ske som evenemang (föreläsningar/ workshops/samverkansaktiviteter) inom området klimat, energi och miljö, och ska ha som mål att bidra lokal hållbar utveckling långsiktigt. Se mer info om småprojekt inom klimat, energi och miljö.
  • Vi kommer genomföra kunskapshöjande aktiviteter såsom föreläsningar och workshops.
  • Genomföra en inspirationsdag, med innehåll av aktiviteter där vi kan hitta verktyg för hur olika aktörer lokalt kan arbeta med hållbar utveckling.

Har ni en idé eller är intresserade av att göra ett projekt inom området, med Leader som metod?

Välkommen att ta kontakt med mig!
Sofia Ohlsson, projektledare Mobilisering- klimat, energi och miljö
Tel. 073-727 54 84

sofia@leadermalardalen.se

 

Projektet Mobilisering 2.0 – klimat, energi och miljö finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.