Inspirationshelg 20-21/10 2018

Välkommen till inspirationshelg inom Lokal hållbar utveckling och lokal beredskap!

Tillsammans med Leader Linnés Aktiva Byar arrangerar Leader Mälardalen en inspirationshelg 20-21/10 2018
Temat är lokal hållbar utveckling och lokal beredskap. Målgruppen för inspirationshelgen är boende och verkande, föreningar och utvecklingsgrupper i bygder som vill få inspiration, kunskap och metod för att utveckla bygden vidare.

*Programmet är under planering och uppdateras under september månad*

Plats: Enköpings Kommun, plats meddelas senare.
Tid: 20-21/10, aktivitetsprogram kl. 9-15
Kostnader: Inga deltagarkostnader. Lunch och fika ingår. Egna kostnader  i samband med ev övernattning, resor, tillkommer.
Platser: Antal platser är begränsade.
Anmälan: Öppnar efter sommaren.  Skicka en intressanmälan till: sofia@leadermalardalen.se

Dag 1: Vi kommer under helgen röra oss från att under första dagen diskutera vad en hållbar bygd är, och hur vi kan skapa förutsättningar för lokal hållbar utveckling. Hur kan vi bygga lokala lösningar på gemensamma behov som bidrar till att stärka våra bygders ekonomier, näringar och gemenskap? Vi diskuterar hur vi kan agera drivande i att skapa hållbarhet som verkar med ekosystemen, och cirkulerar resurser inom bygden. Vi tar med oss metoder, utbyte och goda exempel.

Dag 2: Under andra dagen kommer vi gå in på lokal beredskap, med första dagens tankar som grund. Kan lokal hållbarhet skapa beredskap? Redan nu möter vi utmaningar i klimat, eller sårbarhet i samhället. Torka, vattenbrist och låg självförsörjningsgrad är en verklighet vi i högre grad behöver anpassa oss långsiktigt till, hitta en samordning för, genom att bygga lokala alternativ. Hur bygger vi lokal resiliens för att anpassa oss till enstaka och återkommande utmaningar? Hur kan en bygd arbeta förebyggande, under en kris, och efter? Vi gör ett studiebesök i området för bränderna i Svartådalen, och får kunskap om hur bygden arbetar långsiktigt med att anpassa sin utveckling till nya förutsättningar.

Under inspirationshelgen kommer vi få en inblick i möjligheterna med hållbara lokalsamhällen, diskutera möjligheterna lokalt utifrån våra bygder som inspiration. Vad är våra förutsättningar och utmaningar?

Vi utforskar, inspireras och lär av varandra!