Beslutade Småprojekt

Beslutade projekt
1. Veckholm, Enköpings kommun.
I Veckholm genomförs en inspirationskväll kring Lokal energi- och resursanalys som metod för bygdeutveckling. Det blir en workshop på temat och målet är ett fortsatt arbete för att skapa en hållbar bygdeutveckling som löser gemensamma behov tillsammans.

2. Dingtuna, Västerås kommun.
I Dingtuna genomförs under året ett projekt för att öka kunskapen om biodling, med föreläsningar, uppsatt biodling att titta på och visningar i biskötsel.

3. Håbo kommun.
LRF Håbo driver projektet, och kretsloppsbaserade avloppslösningar som är temat. Projektet kommer bidra till att ge bygden mer kunskap om ämnet, och bjuda in till dialog mellan lantbrukare, kommun och boende för att skapa större förståelse och kunskap kring kretsloppsbaserade lösningar. Workshops, dialogmöten, informationsspridning och studiebesök är några av aktiviteterna.

4. Målhammar, Västerås kommun.
Projektet ”Textila spår” som kommer bidra till lokal hållbarhet genom att öka kunskap, eget skapande och medvetenhet kring kläder och textilier. Workshops och föreläsningar om återbruk, materialvård, hantverk och hållbar konsumtion inom textilier kommer vara öppna för deltagare på Målhammar galleri under sommaren 2018

5. Öråker Gård, Upplands Bro Kommun
Projektet ”Bokashi i Ladan” kommer bidra till lokal hållbarhet genom att 40 st hushåll från sommar till höst får möjlighet att lära sig om Bokashi, fermentering av matavfall som blir till näringsrik levande jord. Deltagarna kommer få delta i workshops och föreläsningar om hur bokashi går till, få tillgång till material för att starta egen fermentering hemma. Deltagargruppen utbyter erfarenhet och funderingar tillsammans med kurshållarna, under fysiska träffar och digitalt.  Projektets träffar sker på Öråker Gård under sommaren och höst 2018.

6. Medåker, Arboga Kommun
I Medåker genomförs ett projekt på temat solenergi för att undersöka möjligheterna med gemensamma, eller enskilda, anläggningar. Inom projektet kommer deltagarna får grundlig information om solceller och arbeta vidare i grupper för att undersöka lokala förutsättningar. I projektets slutfas kommer beslut tas hur lokalsamhället kan gå vidare med gemensam solcellspark, eller individuella anläggningar.

7. Fjärdhundraland, Enköpings kommun
Föreningen Fjärdhundraland vill utveckla området från bil- till cykeldestination. Projektet kommer dels vara en uppstart på en cykelled, och dels skapa möjligheter för cykeluthyrning. Under sommaren invigs cykelleden av Landshövdingen i Uppsala Län tillsammans med föreningens medlemmar. Efter projektet kommer det finnas färdiga rutter som gör det enkelt att turista klimatsmart i Fjärdhundraland.

8. Ekeby, Hallstahammar kommun
Ekeby BK vill utveckla en plattform för att återbruka cyklar, och samtidigt skapa förutsättningar för unga invandrare att utveckla företagande, projektledning, hållbar utveckling inom cirkulär ekonomi. Deltagarna kommer får kompetenshöjning inom hållbarhet, reparationsteknik och företagande. Förhoppningen är att projektet är startskottet för fler hållbara entreprenörer.

9. Västerås kommun
Projektet ”Fiskodling på land” vill utforska hållbar fiskodling. Föreläsningar, seminarier och studiebesök kommer arrangeras inom projektet.