Beslutade Småprojekt

Beslutade projekt
1. Veckholm, Enköpings kommun.
I Veckholm genomförs en inspirationskväll kring Lokal energi- och resursanalys som metod för bygdeutveckling. Det blir en workshop på temat och målet är ett fortsatt arbete för att skapa en hållbar bygdeutveckling som löser gemensamma behov tillsammans.

2. Dingtuna, Västerås kommun.
I Dingtuna genomförs under året ett projekt för att öka kunskapen om biodling, med föreläsningar, uppsatt biodling att titta på och visningar i biskötsel.

3. Håbo kommun.
LRF Håbo driver projektet, och kretsloppsbaserade avloppslösningar som är temat. Projektet kommer bidra till att ge bygden mer kunskap om ämnet, och bjuda in till dialog mellan lantbrukare, kommun och boende för att skapa större förståelse och kunskap kring kretsloppsbaserade lösningar. Workshops, dialogmöten, informationsspridning och studiebesök är några av aktiviteterna.

4. Målhammar, Västerås kommun.
Projektet ”Textila spår” som kommer bidra till lokal hållbarhet genom att öka kunskap, eget skapande och medvetenhet kring kläder och textilier. Workshops och föreläsningar om återbruk, materialvård, hantverk och hållbar konsumtion inom textilier kommer vara öppna för deltagare på Målhammar galleri under sommaren 2018

5. Öråker Gård, Upplands Bro Kommun
Projektet ”Bokashi i Ladan” kommer bidra till lokal hållbarhet genom att 40 st hushåll från sommar till höst får möjlighet att lära sig om Bokashi, fermentering av matavfall som blir till näringsrik levande jord. Deltagarna kommer få delta i workshops och föreläsningar om hur bokashi går till, få tillgång till material för att starta egen fermentering hemma. Deltagargruppen utbyter erfarenhet och funderingar tillsammans med kurshållarna, under fysiska träffar och digitalt.  Projektets träffar sker på Öråker Gård under sommaren och höst 2018.

6. Medåker, Arboga Kommun
I Medåker genomförs ett projekt på temat solenergi för att undersöka möjligheterna med gemensamma, eller enskilda, anläggningar. Inom projektet kommer deltagarna får grundlig information om solceller och arbeta vidare i grupper för att undersöka lokala förutsättningar. I projektets slutfas kommer beslut tas hur lokalsamhället kan gå vidare med gemensam solcellspark, eller individuella anläggningar.

7. Fjärdhundraland, Enköpings kommun
Föreningen Fjärdhundraland vill utveckla området från bil- till cykeldestination. Projektet kommer dels vara en uppstart på en cykelled, och dels skapa möjligheter för cykeluthyrning. Under sommaren invigs cykelleden av Landshövdingen i Uppsala Län tillsammans med föreningens medlemmar. Efter projektet kommer det finnas färdiga rutter som gör det enkelt att turista klimatsmart i Fjärdhundraland.

8. Ekeby, Hallstahammar kommun
Ekeby BK vill utveckla en plattform för att återbruka cyklar, och samtidigt skapa förutsättningar för unga invandrare att utveckla företagande, projektledning, hållbar utveckling inom cirkulär ekonomi. Deltagarna kommer får kompetenshöjning inom hållbarhet, reparationsteknik och företagande. Förhoppningen är att projektet är startskottet för fler hållbara entreprenörer.

9. Västerås kommun
Projektet ”Fiskodling på land” vill utforska hållbar fiskodling. Föreläsningar, seminarier och studiebesök kommer arrangeras inom projektet.

10. Ull för livet. Kommunerna Arboga, Köping, Hallstahammar och Västerås.
Idag slängs i Sverige ca 1 000 ton ull per år. Hur kan ullen användas som material och värderas som en viktig del i att skapa hållbarhet? Nu påbörjas ett projekt för att bidra till ett hållbart samhälle och för att fler ska upptäcka den fantastiska ullen.  Målet är att förutom genomförandet bidra till att öka kunskapen om ull i allmänhet och lokala producenter i synnerhet som i sin tur kan bidra till en ökad efterfrågan på lokala produkter.

Ett brett samarbete mellan slöjd- och hantverksföreningar: Norbergs Bergslags hemslöjdsförening, Kolbäcksdalens slöjdarförening, Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverks-förening, Sala slöjd- och hantverksförening, Surahammars konst- och hantverksgille och Västerås slöjd- och hantverksförening. Under hela programverksamheten sker samverkan med Västmanlands fåravelsföreningar. Projektet är en del av vandringsutställningen Ull för livet med programverksamhet på sex orter under fem veckor hösten 2018, v 36–40 i Västmanlands län, där Leader Mälardalen stöttar arrangemangen inom Leaderområdet.

11. Gröna Dalen trädgårdspark, Håbo Kommun.
Hur kan en stad möta krav på att ökad möjlighet till matproduktion, och samtidigt bidra till levande stadsmiljö? Trädgårdar var tidigare rika på odlingsytor som tillhörde de mest produktiva i stadsmiljön.  Det kan de bli igen. Idag växer samodlingar, skogsträdgårdar och blomsterängar upp i parkernas miljö runt om i Sverige- vilka möjligheter finns i Håbo?

Projektet har som mål att bidra till diskussion och kunskap om parkernas möjliga roll inför arbetet med en ny översiktsplan över Håbo, och projektet som heter Gröna Dalen stadspark. Inom projektet arrangeras föreläsningar och workshops. Målet är att tillsammans skriva ett samrådsyttrande och påverka hur Gröna Dalens stadspark utvecklas. Projektet är öppen för allmänheten och opolitiskt och detta görs i samarbete med Naturskyddsföreningen Håbo och Omställning Håbo som är en del i Omställning Sverige, den svenska delen i det internationella Transition Towns-nätverket.

12. Strömsholm, Hallstahammar Kommun.
I Strömsholm drivs projektet ”Marknad i Strömsholm”, en satsning för en marknadsdag 16/9 2018 för lokala matproducenter och konsthantverkare. Att köpa lokalt bidrar till en starkare lokal ekonomi, som ger möjlighet till mer lokal hållbar utveckling.

Projektet drivs av Kanalnätet och Destination Strömsholm och ambitionen är att marknaden blir återkommande. Genom projektet skapas också ett bredare nätverk mellan producenterna som kan bidra till att stärka engagemanget för att samverka för att tillsammans nå närkonsumenter. Samtidigt bidrar det till att ge konsumenterna kunskap om all fantastisk mat som produceras omkring Strömsholm.