Klimat, energi och miljö

Klimat, energi och miljö

Vill ni genomföra en aktivitet som bidrar till hållbar lokal utveckling? T.ex. en miljödag, studiebesök, kurs, workshop eller skapa samverkansaktiviteter, såsom gemensam odling?

Då kan ni ansöka om att få göra ett Småprojekt för hållbar utveckling. Ni kan söka max 30.000 kr i stöd för faktiska kostnader! Ni behöver själva bidra med ideellt arbete, och visa en tydlig plan för långsiktighet med projektet.

Vill ni veta mer, eller ansöka?

Kontakta mig!

Vill ni veta mer, eller ansöka? Kontakta mig!
Mia Lundqvist, Verksamhetsledare Leader Mälardalen
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

Projektet Mobilisering 2.0 – klimat, energi och miljö finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.