Klimat, energi och miljö

Mobilisering 2.0 klimat, energi och miljö

Med projektet Mobilisering 2.0 klimat, energi och miljö vill vi skapa aktiv handling inom långsiktig lokal hållbar utveckling- tillsammans. Projektet drivs under 2018.

Vill ni genomföra en aktivitet som bidrar till hållbar lokal utveckling? T.ex. en miljödag, studiebesök, kurs, workshop eller skapa samverkansaktiviteter, såsom gemensam odling?

Då kan ni ansöka om att få göra ett Småprojekt för hållbar utveckling. Ni kan söka max 30.000 kr i stöd för faktiska kostnader! Ni behöver själva bidra med ideellt arbete, och visa en tydlig plan för långsiktighet med projektet.

Vill ni veta mer, eller ansöka?

Kontakta mig!

Sofia Ohlsson, projektledare klimat, energi och miljö

Telefon:    073– 7275484

E-post:     sofia@leadermalardalen.se

Projektet Mobilisering 2.0 – klimat, energi och miljö finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.