LAG-ledamöter

Ordförande är Eva Wrede, ideell sektor, Enköping och vice ordförande är Anders Paulsson, privat sektor, Köping.

För kontaktuppgifter till LAG se Kontakt.

Kommun Namn Sektor
Lindesberg, Fellingsbro Jonas Kleber  Offentlig
Elisabeth Merin  Ideell
Johan Andersson  Privat
Arboga Annica Gustafsson  Offentlig
Jan Larsson  Ideell
Mia Hultgren  Privat
Köping Camilla Nilsson  Offentlig
Mårten Gustavsson  Ideell
Anders Paulsson  Privat
Hallstahammar Hans Petersson  Offentlig
Sig-Britt Bodén  Ideell
Helena Holmgren  Privat
Västerås Theresa D’Errico  Offentlig
Anders Flodström  Ideell
Mats Eriksson  Privat
Enköping Sverre Ahlbom  Offentlig
Eva Wrede  Ideell
Sören Silén  Privat
Håbo Fredrik Anderstedt  Offentlig
Shiva Samadi  Ideell
Catharina Kimby  Privat
Upplands-Bro Helena Austrell  Offentlig
Lars Tillhammar  Ideell
Birgitta Dickson  Privat