Datum för LAG-möten

LAG sammanträder ca 6 gånger per år. För att komma med till beslut behöver en komplett projektansökan ha kommit in till kansliet senast 6 veckor före LAG-mötet. För exakt datum när projektansökan behöver vara inne, kontakta Leaderkontoret.

 

LAG-möten 2017

7 februari

5 april

1 juni

5 september

18 oktober

29-30 november