Datum för LAG-möten

LAG sammanträder ca 5 gånger per år. För att komma med till beslut behöver en komplett projektansökan ha kommit in till kansliet via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan ca en månad före LAG-mötet. För exakt datum när projektansökan behöver vara inne, kontakta Leaderkontoret.

LAG-möten 2019

20 februari

9 april

28 maj

19 september

27-28 november