Datum för LAG-möten

LAG sammanträder ca 5 gånger per år. För att komma med till beslut behöver en komplett projektansökan ha kommit in till kansliet via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan ca en månad före LAG-mötet.

LAG-möten 2020         Sista ansökningsdatum

12 mars                                9 februari

28 april  Årsmöte

9 juni                                    3 maj

10 september                      16 augusti

24-25 november