Datum för LAG-möten

LAG sammanträder ca 6 gånger per år. För att komma med till beslut behöver en komplett projektansökan ha kommit in till kansliet ca 6 veckor före LAG-mötet. För exakt datum när projektansökan behöver vara inne, kontakta Leaderkontoret.

LAG-möten 2017

29-30 november

LAG-möten 2018

7 februari

12 april

11 juni

5 september

18 oktober

28-29 november