Datum för LAG-möten

LAG sammanträder ca 6 gånger per år. För att komma med till beslut behöver en komplett projektansökan ha kommit in till kansliet via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan ca en månad före LAG-mötet. För exakt datum när projektansökan behöver vara inne, kontakta Leaderkontoret.

 

LAG-möten 2018

7 februari

12 april

11 juni

5 september

18 oktober

28-29 november