Inspirationshelg 20-21 okt

17 september, 2018

Tillsammans med Leader Linnés Aktiva Byar arrangerar Leader Mälardalen en inspirationshelg 20-21/10 2018.
Temat är lokal hållbar utveckling och lokal beredskap. Målgruppen för inspirationshelgen är boende och verkande, föreningar och utvecklingsgrupper i bygder som vill få inspiration, kunskap och metod för att utveckla bygden vidare. Bygder från hela landet är inbjudna för att utbyta idéer kring hur vi kan bygga en lokal beredskap från lokal nivå.

Redan nu möter vi utmaningar i klimat, eller sårbarhet i samhället. Torka, vattenbrist och låg självförsörjningsgrad är en verklighet vi i högre grad behöver anpassa oss långsiktigt till, hitta en samordning för, genom att bygga lokala alternativ. Kan lokal hållbarhetsarbete skapa beredskap? Hur bygger vi lokal resiliens för att anpassa oss till enstaka och återkommande utmaningar? Hur kan en bygd arbeta förebyggande, under en kris, och efter?

Mer information och anmälan hittar du här.
Programmet hittar du här.