Första projektet beslutat!

10 februari, 2017

Leader Mälardalens första externa projekt har beviljats av Jordbruksverket!

Det är Mörkervandring Arboga, ett samarbetsprojekt mellan Arbogateatern och kulturskolan i Arboga, som prioriterats av Leader Mälardalen och nu även fått formellt beslut av Jordbruksverket.

Projektet handlar om att skapa en vandringsteater i Arboga, med sång, eld och mystik. Föreställningen har fått titeln Skymning över Arboga. Publiken får möta personer ur Arbogas historia och deras livsöden gestaltas, fokus ligger på mörka historier och öden. Eldkonstnärer, en kör med medeltida munkar, övernaturliga väsen och historia. Vackert, suggestivt och lite läskigt. Föreställningen är tänkt att vara återkommande från år till år, och det är den initiala fasen under de två första åren man sökt och fått stöd för.

Syftet med projektet är att levandegöra Arbogas historia, stärka Arbogas professionella kulturutbud, samt att ge publiken en vacker, mörk och suggestiv föreställning för hela familjen.