Första projekten till beslut!

12 september, 2016

Idag fattar LAG Leader Mälardalen sina första projektbeslut. Fyra projektansökningar har kommit in till dagens beslutsmöte.