Småstöd för företagsutveckling

Snabba pengar till små företag!

 
Småstöd för företagsutveckling finansieras av Leader Mälardalen genom Regionalfonden.

Vill ni utveckla ert företag? Kanske anpassa företaget till den rådande Coronakrisen?

Då kan ni söka upp till 35.000 kr i stöd för olika företagsutvecklande insatser.
Det kan vara exempelvis verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, produktutveckling, certifieringar eller marknadsföring. Det kan även handla om att till exempel bli mer digital eller hitta nya utomhuslösningar för att möta de nya förutsättningarna som Coronakrisen skapat.

Stödet kan inte gå till lönekostnader i företaget, men däremot går det bra att söka stöd för att köpa in exempelvis en konsulttjänst. Stödet kan inte heller gå till investeringar över 22.000 kr ex. moms och insatsen får inte vara påbörjad innan ni skickar in ansökan.

För att kunna söka stödet får företaget ha max 10 anställda och vara registrerat inom Leader Mälardalens geografiska område, se karta här.

Det görs även en bedömning av företagets ekonomiska status och behovet av stöd.

Ni kan söka max 35.000 kr i stöd, 70% av kostnaden för projektet.
Insatsen som ska göras får alltså kosta max 50.000 kr och företaget behöver själva bidra med 30% av finansieringen.

Vill ni veta mer eller ansöka? Kontakta oss på Leaderkontoret!

Mia Lundqvist, verksamhetsledare
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

GunBritt Sandin, projekthandläggare
Telefon: 070-436 33 94
E-post: gunbritt@leadermalardalen.se