Datum för LAG-möten

LAG sammanträder ca 4-5 gånger per år. För att komma med till beslut behöver en komplett projektansökan ha kommit in till kansliet via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan ca en månad före LAG-mötet.

LAG-möten 2020             Sista ansökningsdatum

12 mars                               9 februari

28 april  Årsmöte

9 juni                                   3 maj

10 september                    16 augusti

24-25 november               18 oktober